1) Mira pergi ke _____ buku. a) Kedai b) Rumah c) Pondok d) Bilik 2) Hujan pada hari ini turun dengan sangat __________. a) deras b) lebat c) laju d) pantas 3) Pilih kata tunggal yang sesuai dengan ayat berikut. __________ kakak sungguh merdu. a) Menyuarakan b) Suarakan c) Suara d) Bersuara 4) Buku itu telah saya _________. a) baca b) lihat c) tonton d) tengok 5) Ayah _______ teh di beranda sambil membaca surat khabar. a) makan b) masak c) minum d) didih 6) Ibu membasuh baju itu sehingga _________. a) bersih b) suci c) putih d) kemas 7) Kerajaan menyeru ________ agar sentiasa berhati-hati pada musim Covid-19. a) rakyat b) penduduk c) manusia d) orang 8) Murid-murid itu __________ ke rumah. a) balik b) terbalik c) berbalik d) membalik 9) Adik ________ ke arah ibu untuk mengambil makanan yang disukainya. a) lari b) melarikan c) pelarian d) selari 10) Baju yang dipakai oleh kakak sangat _________. a) kemas b) cantik c) segak d) indah

LATIHAN KATA TUNGGAL TAHAP 1

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?