1) Pilih ejaan yang betul a) Cut b) Cit c) Cat d) Cet 2) Pilih ejaan yg betul a) Bat b) Bit c) Bet d) Bot 3) Pilih ejaan yang betul a) Bas b) Bit c) Bes d) Bos 4) Pilih ejaan yang betul a) Bug b) Beg c) Big d) Bog 5) Pilih ejaan yang betul a) Gem b) Gom c) Gam d) Gim 6) Pilih ejaan yang betul a) Jam b) Jem c) Jom d) Jum 7) Pilih ejaan yang betul a) Gil b) Gol c) Gel d) Gal 8) Pilih ejaan yang betul a) Ras b) Ris c) Res d) Ros 9) Pilih ejaan yang betul a) Jis b) Jut c) Jet d) Jat 10) Pilih ejaan yang betul a) Jis b) Jus c) Jas d) Jos 11) Pilih ejaan yang betul a) Mop b) Mip c) Map d) Mep 12) Pilih ejaan yang betul a) Pin b) Pen c) Pun d) Pon 13) Pilih ejaan yang betul a) Pin b) Pen c) Pan d) Pun 14) Pilih ejaan yang betul a) Zap b) Zup c) Zip d) Zep 15) Bom a) Bim b) Bom c) Bum d) Bam 16) Pilih ejaan yang betul a) Vun b) Von c) Vin d) Van 17) Pilih ejaan yang betul a) Jap b) Jep c) Jip d) Jop 18) Pilih ejaan yang betul a) Jem b) Jum c) Jom d) Jim 19) Pilih ejaan yang betul a) Rik b) Rok c) Rek d) Rak 20) Pilih ejaan yang betul a) Sop b) Sup c) Sip d) Sap 21) Pilih ejaan yang betul a) Pam b) Pem c) Pon d) Pin 22) Pilih ejaan yang betul a) Sus b) Sos c) Sas d) Ses 23) Pilih ejaan yang betul a) Dem b) Dim c) Dom d) Dam

kemahiran membaca suku kata tertutup

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?