1) What is 10% of 100? a) 5 b) 10 c) 15 d) 20 e) 25 f) 30 2) What is 50% of 100?  a) 10 b) 20 c) 30 d) 40 e) 50 f) 60 3) What is 100% of 100? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6 4) What is 30% of 100? a) 10 b) 20 c) 30 d) 40 e) 50 f) 60 5) 50% of the number equal 200. What is the number? a) 20 b) 44 c) 250 d) 440 e) 400 f) 500 6) 25% of the number equal 110. What is the number? a) 33 b) 44 c) 330 d) 440 e) 400 f) 500 7) 8 pairs of sneakers made up 50% of footwear. What many pairs of footwear altogether? a) 8 b) 10 c) 16 d) 24 e) 30 f) 40 8) 9 pairs of sneakers made up 60% of footwear. How many pairs of footwear altogether? a) 12 b) 15 c) 16 d) 20 e) 22 f) 27 9) 3 pens made up 50% of pens that he has. How many pens he had altogether? a) 3 b) 5 c) 6 d) 9 e) 12 f) 15 10) 6 books made up 30% of books that he has. How many books he had altogether? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 15 f) 20

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?