Media massa merujuk kepada pelbagai ____ yang digunakan untuk berkomunikasi yang kadang-kadang dikenali sebagai ____. Jenis-jenis multimedia adalah seperti telefon bimbit, ____, radio, komputer dan pelbagai lagi. Risiko seks sebelum nikah adalah seperti ____, kemerosotan pelajaran, ____ dan anak tidak sah taraf. Seks rambang ialah perlakuan seks kerap ____ pasangan penyebab jangkitan seksual. Mencemarkan maruah diri kerana akan ____ dan ____ masyarakat. Tingkah laku seksual berisiko disebabkan pengaruh rakan sebaya, ____ dan ____. Cara menangani tingkah laku seksual berisiko adalah seperti pegangan agama yang ____, lakukan aktiviti yang ____, berjumpa kaunselor dan menggunakan internet dengan ____.

PJPK TING 1 PENGARUH MULTIMEDIA KPD TINGKAH LAKU SEKSUAL BERISIKO

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?