1) Apakah maksud kredit? a) perjanjian pengguna dan bank untuk pinjam wang b) hutang yang perlu dibayar 2) Apakah maksud hutang ? a) perjanjian pengguna dan bank b) jumlah wang yang dipinjam tetapi belum dibayar 3) Belanjawan peribadi dapat membantu pengguna merancang belanja dan tidak belanja berlebihan....... a) Betul b) Salah 4) Bagaimanakah anda menguruskan kredit dan hutang dengan bijaksana? a) menjelaskan bayaran hutang melebihi tempoh b) menjelaskan bayaran hutang dalam tempoh yang ditetapkan 5) Pilih beberapa kekurangan kad kredit...(boleh pilih lebih daripada 1) a) Tidak perlu membawa tunai yang banyak. b) Berbelanja lebih daripada sepatutnya. c) Sesetengah kedai tidak menerimanya d) terdapat caj tersembunyi 6) Apakah syarat untuk memiliki kad kredit? a) berumur 18 tahun ke bawah b) pendapatan RM24000 setahun c) berumur 21 tahun ke atas d) pendapatan RM24000 sebulan

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?