1) 2+5=? a) 7 b) 0 c) 5 2) 5+10=? a) 5 b) 10 c) 15 3) 2+3=? a) 5 b) 10 c) 3 4) 5+5=? a) 0 b) 5 c) 10 5) 10+10=? a) 5 b) 20 c) 10 6) 5+6=? a) 11 b) 10 c) 16 7) 7+10=? a) 7 b) 10 c) 17 8) 6+6=? a) 12 b) 10 c) 6 9) 9+1=? a) 9 b) 10 c) 12 10) 10+5 a) 15 b) 10 c) 5

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?