1) Ali ada ____________________ betina. a) kucing b) buku c) basikal 2) Misfazalinda adalah seorang ____________________ di sebuah sekolah di Johor. a) peguam b) guru c) penyanyi 3) Abu dan Siti berkawan baik sejak ________________ a) kecil, b) mati c) esok 4) Minah makan dua ____________ roti. a) buah b) biji c) keping

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?