1) Strategi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah KECUALI a) Menghapuskan amalan jahiliyah seperti menyembah berhala b) Memperkasakan ekonomi umat islam c) menjalinkan hubungan luar d) menghalang pemungutan zakat 2) Jizyah ialah.. a) Cukai yang dibayar oleh rakyat bukan beragama Islam yang tinggal di negara Islam b) Zakat yang dibayar oleh umat Islam c) Cukai yang wajib dibayar oleh rakyat d) Cukai pendapatan yang dibayar oleh rakyat 3) Manakah diantara berikut adalah benar tentang golongan munafik a) Golongan yang rajin solat dimasjid b) Golongan yang berpura-pura Islam namun hakikatnya berusaha menjatuhkan Islam c) Golongan yang berusaha mempertahankan agama dan negara d) Golongan yang selalu membantu umat Islam 4) Cabaran dakwah Rasulullah SAW a) Menghadapi penentangan bersenjata dari musuh Islam b) Selalu mendapat hadiah dari musuh Islam c) Masyarakat luar bersama-sama membantu ekonomi Islam d) Kanak-kanak dan wanita dihalang keluar rumah 5) Perang Hunain berlaku pada... a) Tahun ke 2 Hijrah b) Tahun ke 4 Hijrah c) Tahun ke 6 Hijrah d) Tahun ke 8 Hijrah 6) Berapakah bilangan kaum muslimin dalam peperangan Tabuk a) 10 ribu b) 20 ribu c) 30 ribu d) 40 ribu 7) Peperangan Hunain tercetus antara kabilah? a) Aus dan Khazraj b) Hawazin dan Bani Thaqif c) Musyrikin dan Munafik d) Bani Thaqif dan Aus 8) Apakah nama masjid yang dibina oleh golongan munafik untuk memecahbelahkan umat Islam a) Masjid Quba' b) Masjid Zainal Abidin c) Masjid Putra d) Masjid Dhiror

PERKEMBANGAN ISLAM SELEPAS PEMBUKAAN KOTA MEKAH

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?