1) ......................., cantiknya baju baharu kamu! a) Eh b) Amboi c) Wah d) Cis e) Aduhai f) Aduh 2) ......................, sakitnya gigi aku! a) Wah b) Eh c) Amboi d) Cis e) Aduh f) Oh 3) Semua meja yang rosak di kelas itu ............................. digantikan tidak lama lagi.  a) boleh  b) hingga c) dapat  d) telah e) harus  f) akan 4) Sekiranya kita .......................... berjaya, kita mestilah meningkatkan usaha dengan banyak mengulang kaji pelajaran. a) mesti b) hendak c) masih d) akan e) telah  f) sedang 5) Ayah memberikan tiket ....................... pramugari a) di b) dari   c) pada d) kepada e) ke f) terhadap   6) Pertandingan badminton itu diadakan .......................... Ipoh. a) tentang b) pada c) daripada d) di e) dari f) oleh 7) Asmah bersenam .................... badan kekal sihat. a) dan b) serta c) supaya d) kerana e) sambil f) tetapi 8) Nenek saya sudah tua ...................... masih kuat bekerja.  a) tetapi b) dan c) serta d) lalu e) kerana f) yang 9) Murid yang ........................ pintar di sekolah ialah Aminah. a) terlalu b) paling c) sungguh d) sangat e) agak f) amat 10) Cerita yang disampaikan oleh datuk itu ...................... menarik.  a) benar b) amat c) paling d) betul e) terlalu f) nian

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?