1) Apakah jenis badak ini a) Badak sumbu jawa b) Badak sumbu sumatera c) Badak sumbu putih d) Badak sumbu India e) Badak air f) Gajah 2) Apakah jenis tapir ini a) Tapir indicus b) Gajah c) Tapir jantan d) Tapir pinchaque e) Tapir bairdii f) Tapir terrestris 3) Apakah jenis beruang ini a) Beruang madu b) Beruang panda c) Beruang coklat d) Beruang kutub e) Beruang hitam f) Beruang African 4) Yang manakah gorila a) A b) B c) C d) D e) E f) F 5) Kebanyakan Kanggaru hidup di negara a) Australia b) Kanada c) Africa d) Malaysia e) Mexico f) China

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?