12 - 7+5, 17 - 8+9, 16 - 9+7, 13 - 4+9, 15 - 8+7, 19 - 10+9, 11 - 5+6, 10 - 4+6, 8 - 2+6, 14 - 7+7, 18 - 9+9, 20 - 10+10, 9 - 4+5, 7 - 3+4, 6 - 4+2, 5 - 5+0, 4 - 1+3, 3 - 2+1, 2 - 1+1,

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?