11.8 - 2.5 + 9.3, 10.8 - 4.5 + 6.3, 12.5 - 7.8 + 4.7, 5.8 - 2.6 + 3.2, 14.1 - 9.6 + 4.5, 11.7 - 8.6 + 3.1, 10.7 - 4.5 + 6.2, 12.2 - 6.3 + 5.9, 16.3 - 8.4 + 7.9, 15.1 - 5.7 + 9.4, 10 - 3.4 + 6.6, 13.8 - 5.9 + 7.9,

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?