1) Bidang reka bentuk industri merupakan disiplin ilmu yang menggabungkan ____________ dan _____________. a) Komputer dan kemahiran b) Kreativiti dan kemahiran c) Teknologi dan komputer d) Teknologi dan kreativiti 2) Apakah tiga (3) bidang yang berkaitan Rereka bentuk industri? a) Pereka bentuk rumah, pereka bentuk landskap, arkitek bangunan b) Pereka bentuk produk, pereka bentuk perabot, pereka bentuk automotif c) Pereka bentuk landskap, pereka bentuk automotif, pereka bentuk bangunan d) Pereka bentuk perabot, pereka bentuk rumah, pereka bentuk automotif 3) Apakah perubahan kaedah yang berlaku berdasarkan imej tersebut? a) Kaedah tradisional - Kaedah elektronik b) Kaedah tradisional - Kaedah terkini c) Kaedah tradisional - Penggunaan teknologi d) Kaedah tradisional - Penggunan komputer 4) ''Produk mudah alih bercirikan produk pintar (smart product), ringkas dan mudah dibawa ke mana sahaja ''. Apakah produk yang sesuai dengan pernyataan tersebut? a) b) c) d) 5) Apakah tiga (3) konsep yang penting dalam bidang reka bentuk industri yang telah anda pelajari? a) Mesra alam, mudah alih, tahan karat b) Mesra alam, mudah alih, ergonomik c) Mudah alih, mesra alam, boleh dijual d) Mesra alam, ergonomik, tahan lasak 6) Sejarah Perkembangan Reka Bentuk Industri sejajar dengan perkembangan? a) Revolusi Industri Eropah b) Revolusi Industri Amerika c) Revolusi Industri Asia d) Revolusi Industri Jepun 7) Perkembangan Reka Bentuk Industri di Malaysia dikesan dengan ujudnya kursus Reka Bentuk Industri a) UPM b) UITM c) USM d) UKM 8) Antara berikut adalah bidang Reka Bentuk Industri KECUALI? a) Reka Bentuk Prodak b) Reka Bentuk Hiasan c) Reka Bentuk Perabot d) Reka Bentuk Automotif 9) Reka Bentuk Industri Produk untuk Keselamatan? a) Topi Keledar b) Television c) sofa d) mesin blender 10) Apakah anda faham mengenai Reka Bentuk Industri a) Keperluan hiburan b) Keperluan untuk kehidupan lebih selesa c) Keperluan untuk masa hadapan d) Keperluan Individu

PSV TG.2- Reka Bentuk Industri

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?