1) Proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. a) Penjerukan b) Pemasinan c) Penyejukbekuan dan pendinginan d) Pendidihan 2) Proses merendam makanan di dalam larutan gula dan garam. a) Pemasinan b) Pempasteuran c) Penjerukan d) Pengeringan 3) Proses mengeluarkan semua udara dari bekas/ pembungkus makanan. a) Pempasteuran b) Pembungkusan Vakum c) Penyejukbekuan dan pendinginan d) Pengeringan 4) Kaedah mengeluarkan/ menyingkirkan kebanyakan air dari makanan. a) Pengeringan b) Pengetinan dan pembotolan c) Pembungkusan Vakum d) Pelilinan 5) Proses menyimpan makanan pada suhu yang sejuk. a) Penyejukbekuan dan pendinginan b) Pembungkusan Vakum c) Penyalaian d) Pengeringan 6) Kaedah menggunakan garam bagi menyingkirkan kelembapan pada makanan. a) Pempasteuran b) Pendidihan c) Pemasinan d) Penjerukan 7) Proses mendidihkan makanan, menyejukkan semula dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. a) Pengetinan dan pembotolan b) Pemasinan c) Pembungkusan Vakum d) Penjerukan 8) Proses pemanasan makanan sehingga suhu tertentu dan diteruskan dengan pendinginan segera. a) Penjerukan b) Pempasteuran c) Pembungkusan Vakum d) Pendidihan 9) Kaedah mengeringkan makanan dengan mengasapnya untuk tempoh yang agak lama. a) Pelilinan b) Penyalaian c) Penjerukan d) Pembungkusan Vakum 10) Proses menyalut permukaan buah/ sayur dengan lilin cair. a) Pemasinan b) Pelilinan c) Penyalaian d) Pengeringan

KAEDAH PENGAWETAN MAKANAN I SAINS TAHUN 6

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?