1) 8ℓ - 4ℓ 860mℓ = a) 4ℓ 860Mℓ b) 4ℓ 140mℓ c) 3ℓ 140mℓ d) 3ℓ 860mℓ e) 5ℓ 140mℓ f) 5ℓ 860mℓ 2) 5kg 393g - 1kg 145g - 620g = a) 3kg 628g b) 3kg 618g c) 2kg 638g d) 2kg 628g e) 2kg 618g f) 3kg 638g 3) 9ℓ 650mℓ - 1ℓ 260mℓ = a) 7ℓ 200mℓ b) 8ℓ 390mℓ c) 8ℓ 290mℓ d) 7ℓ 290m e) 8ℓ 200mℓ f) 7ℓ 390mℓ 4) 12ℓ 400mℓ - 6ℓ 900mℓ - 725mℓ = a) 3ℓ 775mℓ b) 3ℓ 771mℓ c) 3ℓ d) 4ℓ 775mℓ e) 4ℓ 771mℓ f) 4ℓ 5) 8kg 200g - 4kg 100g = _____________kg a) 4.1g b) 4kg 100g c) 4kg d) 4.1kg e) 100kg 4g f) 4g 6) 7kg 350g - 1kg 900g a) 6kg 450g b) 6kg 550g c) 5kg 550g d) 6kg 100g e) 5kg 450g f) 5kg 100g 7) 9kg 200g - 2kg 750g - 900g = a) 7kg 450g b) 7kg 550g c) 5kg 450g d) 5kg 100g e) 7kg 100g f) 5kg 550g 8) 73ℓ - 36ℓ 670mℓ = a) 36ℓ b) 36ℓ 330mℓ c) 330mℓ d) 36ℓ 670mℓ e) 670mℓ f) 37ℓ 330mℓ 9) 87ℓ - 29ℓ 650mℓ - 19ℓ 870mℓ = a) 57ℓ 350mℓ b) 37ℓ 350mℓ c) 57ℓ 480mℓ d) 5ℓ 650mℓ e) 37ℓ 480mℓ f) 3ℓ 650mℓ 10) 23kg - 16kg 966g - 3105g = a) 7kg 34g b) 2kg 34g c) 6kg 34g d) 2kg 929g e) 6kg 929g f) 7kg 929g

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?