1) Objek yang manakah mempunyai PELAN yang SAMA. a) I dan III b) II dan IV c) I, III dan IV d) I, II, III dan IV 2) Sisi yang manakah mempunyai panjang yang berbeza dengan unjuran ortogonnya dari arah Y? a) BC b) GB c) FG d) GH 3) Kenal pasti unjuran ortogon (dongakan) dari arah Y a) b) c) d) 4) Kenal pasti unjuran ortogon (dongakan) dari arah Y a) b) c) d) 5) Kenal pasti unjuran ortogon (dongakan) dari arah Y a) b) c) d) 6) Kenal pasti unjuran ortogon (dongakan) dari arah Y a) b) c) d) 7) Kenal pasti pepejal yang mempunyai pelan dan dongakan berikut. a) b) c) d) 8) Manakah unjuran ortogon yang betul bagi satah mencancang. a) b) c) d) 9) Antara berikut, yang manakah bentuk pepejal yang mungkin bagi PELAN berikut. a) b) c) d) 10) Antara unjuran ortogon berikut yang manakah adalah BENAR. a) b) c) d)

Bab 7: Pelan dan Dongakan

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?