1) 1 + 2 = a) 3 b) 4 c) 5 2) 1 + 4 = a) 3 b) 4 c) 5 3) 3 + 2 = a) 4 b) 5 c) 6 4) 4 + 1 = a) 5 b) 6 c) 7 5) 2 + 2 =  a) 3 b) 4 c) 5 6) 1 + 2 = a) 1 b) 2 c) 3 7) 2 + 2 = a) 3 b) 4 c) 5 8) 4 + 2 =  a) 6 b) 7 c) 8 9) 3 + 4 = a) 6 b) 7 c) 8 10) 4 + 4 = a) 7 b) 8 c) 9

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?