1) LA a) b) c) d) 2) TA a) b) c) d) 3) KU a) b) c) d) 4) PI a) b) c) d) 5) GU a) b) c) d) 6) PI a) b) c) d) 7) SI a) b) c) d) 8) MU a) b) c) d) 9) RU a) b) c) d) 10) DA a) b) c) d) 11) LI a) b) c) d) 12) LA a) b) c) d) 13) MU a) b) c) d) 14) BI a) b) c) d) 15) LA a) b) c) d)

JAWI TAHUN 1 (SUKU KATA TERBUKA)

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?