1) ??? DALAM KALANGAN PEMIMPIN MENJADI TERAS UTAMA KEMERDEKAAN a) Keikhlasan b) Permuafakatan c) Kejujuran 2) Pada tahun ???? rombongan kemerdekaan berangkat ke ??? untuk rundingan kemerdekaan a) 1956,British b) 1957,Tanah Melayu c) 1956,London 3) Dalam rundingan kemerdekaan,pihak British diwakili oleh ??? a) Lord Lennox Boyd b) Lord Barron Boyd c) Lord Lennox Barron 4) Rombongan kemerdekaan diketuai oleh ??? a) Tunku Abdul Razak b) Tunku Abdul Rahman c) Tunku Jaafar 5) Ahli rombongan kemerdekaan terdiri daripada ??? Orang wakil raja Melayu  a) 4 b) 5 c) 6 6) Ahli rombongan kemerdekaan terdiri daripada ??? Orang wakil Parti Perikatan a) 4 b) 5 c) 6 7) Hasil rundingan termeteraikah Perjanjian ??? Persekutuan Tanah Melayu a) Pembebasan b) Penjajahan c) Kemerdekaan 8) Perjanjian kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dikenali sebagai Perjanjian ?? a) Tanah Melayu b) London c) British 9) Perjanjian London memutuskan bahawa ???? Ditetapkan sebagai tarikh kemerdekaan Tanah Melayu a) 31 Ogos 1957 b) 31 Ogos 1956 c) 31 Ogos 1955 10) Perjanjian London ditandatangani pada ?? a) 8 Mac 1956 b) 8 Feb 1956 c) 8 April 1956

RUNDINGAN KEMERDEKAAN SEJARAH TAHUN 5

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?