1) Ada berapa kumpulan yang terdapat di dalam rajah? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 2) Ada berapa ahli di dalam satu kumpulan? a) 2 b) 4 c) 3 d) 1 3) Ada berapa ahli di dalam garis nombor tersebut? a) 5 b) 2 c) 6 d) 3 4) Ada berapa kumpulan di dalam garis nombor itu? a) 3 b) 2 c) 6 d) 4 5) Berapakah jumlah semua epal di dalam kelima-lima bakul? a) 3 b) 10 c) 5 d) 15 6) Pilih bilangan kumpulan yang betul a) 4 b) 3 c) 5 d) 1 7) 7 x ____ = 21 a) 5 b) 15 c) 3 d) 14 8) Lengkapkan ayat matematik bagi rajah berikut a) 4 X 2 = 8 b) 5 X 4 = 20 c) 5 X 2 = 10 d) 4 X 5 = 20 9) Lengkapkan ayat matematik bagi rajah tersebut a) 8 X 4 = 25 b) 8 X 4 = 30 c) 6 X 4 = 24 d) 6 X 4 = 12 10) Manakah ayat matematik yang sesuai? a) 5 X 5 = 30 b) 5 X 6 = 30 c) 4 X 6 = 30 d) 6 X 6 = 30

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?