1) 2 JENIS KATA PENYAMBUNG AYAT a) Gabungan b) Relatif c) Komplemen d) Pancangan e) Keterangan 2) CONTOH KATA GABUNGAN a) sambil b) yang c) atau d) untuk e) dan f) agar

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?