1) Keadaan badan ___________________ . a) terlalu tinggi b) perlu tegak c) menolak rakan 2) _________________ mengelecek dijarakkan. a) jari tangan b) menolak rakan c) terlalu tinggi 3) Pastikan bola dilantun tidak _______________ . a) menolak rakan b) pengawasan guru c) terlalu tinggi 4) Semasa mengelecek bola tidak boleh ____________ . a) menolak rakan b) jari tangan c) pengawasan guru 5) Lakukan aktiviti dengan _______________ . a) terlalu tinggi b) pengawasan guru c) perlu tegak

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?