1) A ........... of lemonade. a) bag b) can c) carton 2) A ............. of cereal. a) carton b) piece c) box 3) A ............... of milk. a) carton b) can c) box 4) A ............... of crisps. a) bag b) piece c) box 5) A .................. of cake. a) bag b) piece c) can 6) A ............... of chocolate. a) piece b) bag c) bar 7) A ..................... of tea. a) cup b) bottle c) piece 8) A ..................... of milk. a) bottle b) can c) glass 9) A .................. of water. a) glass b) bottle c) box

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?