1) Apakah kemungkinan waktu pada gambar yang ditunjukkan? a) 9.30 malam b) 10.20 pagi c) 10.30 malam d) 11.30 pagi 2) Jam menunjukkan pukul 10.30 malam. Tukarkan waktu ini kepada waktu 24 jam. a) Jam 2230 b) Jam 2030 c) Jam 1030 d) Jam 2330 3) Pukul berapakah waktu yang ditunjukkan pada jam tersebut? a) 11.50 pagi b) 11.45 pagi c) 12.45 tengah hari d) 10.45 pagi 4) Sekiranya jam menunjukkan pukul 11.45 malam. Tukarkan waktu ini kepada waktu 24 jam. a) Jam 2335 b) Jam 1145 c) Jam 2045 d) Jam 2345 5) Pukul berapakah waktu yang ditunjukkan pada jam tersebut? a) Pukul 8.50 malam b) Pukul 8.55 malam c) Pukul 8.45 malam d) Pukul 8.45 pagi 6) Pukul berapakah waktu yang ditunjukkan pada jam tersebut? a) Pukul dua tiga puluh minit. b) Pukul tiga tiga puluh minit. c) Pukul tiga dua puluh minit. d) Pukul dua dua puluh minit. 7) Pukul berapakah waktu yang ditunjukkan pada jam tersebut? a) Pukul lapan malam. b) Pukul lapan pagi. c) Pukul sembilan malam. d) Pukul sembilan pagi. 8) Pukul berapakah waktu yang ditunjukkan pada jam tersebut? a) Pukul lapan malam. b) Pukul lapan pagi. c) Pukul sembilan malam. d) Pukul sembilan pagi. 9) Tukarkan waktu ini kepada waktu 24 jam. a) Jam 2200. b) Jam 1900. c) Jam 2000. d) Jam 2300 10) Tukarkan waktu ini kepada waktu 24 jam sekiranya jam tersebut pukul 9.00 malam. a) Jam 2300 b) Jam 2100 c) Jam 2200. d) Jam 1900. 11) Tukarkan waktu ini kepada waktu 24 jam sekiranya jam tersebut pukul 1.10 tengah hari. a) Jam 1310. b) Jam 1210. c) Jam 1410. d) Jam 1010. 12) Tukarkan waktu ini kepada waktu 24 jam. a) Jam 0600. b) Jam 1800. c) Jam 6.00 d) Jam 1200. 13) Tukarkan waktu ini kepada waktu 24 jam. a) Jam 4.00. b) Jam 0400. c) Jam 1500. d) Jam 1600. 14) Tukarkan waktu ini kepada waktu 24 jam sekiranya jam tersebut pukul 2.35 tengah hari. a) Jam 1435. b) Jam 02.35 c) Jam 1235. d) Jam 12.35 15) Pukul berapakah waktu yang ditunjukkan pada jam tersebut? a) Pukul lapan pagi. b) Pukul tujuh pagi. c) Pukul enam pagi. d) Pukul tujuh malam.

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?