1) Kawasan Gurun Panas a) Mojave b) esparto c) Nokturnal d) Transpirasi 2) Pokok jenis ini sahaja yang boleh hidup di kawasan gurun a) Podzol b) Xerofit c) Nokturnal d) Hibernasi  3) Tumbuhan semulajadi di kawasan gurun a) Transpirasi b) Silinder c) Rumput esparto d) Podzol 4) Tumbuhan di kawasan gurun mempunyai akar yang _________ bagi mnyerap air a) Panjang b) Lembut c) berduri d) Berkilat 5) Ciri-ciri pokok di kawasan gurun a) akar pendek b) akar lembut c) daun berbentuk jarum d) Daun Berkilat 6) Jenis hidupan liar di kawasan Gurun a) Cedar b) Nokturnal c) Podzol d) Sprus 7) Contoh hidupan liar di Gurun Panas ialah a) Chipmunk b) Tikus Jerboa c) Musang Fennec d) Gajah 8) Kawasan Hutan Monsun Tropika a) India b) Thailand c) Australia d) Kanada 9) Pokok di hutan ini tumbuh antara 20 hingga 30 meter a) Hutan Gurun Panas b) Hutan Monsun Tropika c) Hutan Daun Luruh Sederhana d) Hutan Konifer 10) Tumbuhan di hutan Monsun Tropika mempunyai hujung daun berbentuk _______ a) Silinder b) Fros c) Tirus 11) Contoh Tumbuhan Semula Jadi di Hutan Monsun Tropika a) Buluh b) Jelutung c) Pain d) Maple 12) Antara ciri hidupan liar di kawasan Monsun Tropika ialah... a) Berbulu nipis dan besar b) Kulit Berkedut c) Berhibernasi pada musim sejuk d) Aktif pada waktu malam 13) Contoh hidupan liar di kawasan Hutan Monsun Tropika ialah a) Harimau Bengal b) Buaya c) Tikus Jerboa d) Chipmunk 14) Kawasan Hutan Daun Luruh Sederhana a) Sweden b) Tasmania c) Scotland d) Finland 15) Di Hutan Daun Luruh Sederhana, batang pokok berkulit tebal untuk mengurangkan_____ semasa musim sejuk a) Fros b) Transpirasi c) Hibernasi d) Xerofit 16) Di Hutan Daun Luruh Sederhana, batang pokok berbentuk _____ dan mempunyai cabang yang banyak a) Silinder b) Tirus c) kedutan d) Fros 17) Contoh hidupan liar di kawasan Hutan Daun Luruh Sederhana a) Moose b) Beruang c) Musang merah d) Chipmunk 18) Keadaan tidak aktif atau tidur sepanjang musim sejuk a) Hibernasi  b) Nokturnal c) Transpirasi d) Fros 19) Kawasan Hutan Konifer a) Eropah Barat b) Kanada Utara c) Eropah d) Kanada 20) contoh tumbuhan semulajadi di hutan konifer a) Elm b) Ash c) Cedar d) Sprus 21) Pokok Hutan konifer mempunyai akar yang pendek dan sesuai dengan tanih ... a) Podzol b) Aridisols c) Latosol d) Chernozem 22) Di Hutan Konifer, permukaan daun bersalut lilin untuk mengelakan ancaman... a) Hibernasi b) Nokturnal c) Fros d) Transpirasi 23) Hidupan liar di Hutan Konifer a) Tupai merah b) Moose c) Buaya d) Tikus Jerboa

GEOGRAFI T3 B8 : Tumbuh-tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar di Dunia

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?