1) Daya ialah kuantiti vektor yang mempunyai ..................... a) jarah dan arah b) magnitud dan arah c) gerakan dan arah d) jarak dan gerakan 2) Rajah menunjukkan seorang pelajar sedang menolak kotak. Nilai 200N merujuk kepada..... a) arah daya b) titik aplikasi daya c) magnitud daya 3) Titik ____________ ialah tempat atau titik di mana daya dikenakan pada objek. a) aplikasi b) tekanan c) keupayaan d) tindak balas 4) Bahagian manakah titik aplikasi dikenakan? a) P b) Q c) R 5) Magnitud daya diukur dengan menggunakan ________________ a) Pembaris dan benang b) Neraca spring c) Silinder penyukat d) Neraca tiga alur 6) Unit S.I bagi daya ialah a) gram, g b) kilogram, kg c) Newton, N d) sentimeter, cm 7) Berat 1kg di bumi ialah .............N a) 10N b) 100N c) 1000N d) 0.1N 8) Bahagian manakah yang menunjukkan arah daya tindakan? a) P b) Q c) R d) S 9) Hukum Newton ___________________: menyatakan bahawa bagi setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang sama magnitud tetapi bertentangan arah. a) Pertama b) Kedua c) Ketiga d) Keempat

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?