13 - ? - 4 = 9, 0 - 8 - ? = 8, 11 - ? - 3 = 8, 4 - 9 - ? = 5, 7 - 14 - ? = 7, 5 - 10 - ? = 5,

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?