1) Apakah maksud bahan buangan? a) Bahan yang tidak diperlukan dan tidak mahu disimpan b) Bahan yang berasal dari haiwan dan tumbuhan c) Bahan yang boleh dikategorikan mengikut jenis-jenisnya d) Bahan yang berasal daripada cecair kimia. 2) Rajah ini menunjukkan sejenis bahan buangan. Apakah bahan buangan tersebut? a) Logam b) Plastik c) Sisa toksik d) Bahan kumuh 3) Apakah yang dimaksudkan dengan bahan buangan tidak terbiodegradasikan? a) Bahan buangan yang boleh mencemarkan alam sekitar b) Bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma c) Bahan buangan yang tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma d) Bahan buangan yang tidak boleh kekak dalam tanah untuk jangka masa yang panjang 4) Antara bahan berikut, yang manakah akan kekal di dalam tanah melebihi 500 tahun? a) b) c) d) 5) Bahan buangan manakah yang tidak dikelaskan sebagai bahan buangan tidak terbiodegradasikan? a) b) c) d) 6) Pilih pernyataan yang tepat mengenai bahan buangan ini? a) Merupakan bahan buangan organik b) Akan mereput dan menjadi nutrien di dalam tanah c) Tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma d) Merupakan bahan buangan terbiodegradasikan 7) Apakah yang akan berlaku sekiranya bahan buangan tidak terbiodegradasikan digunakan secara tidak berhemah? a) Meningkatkan masalah sosial b) Menyebabkan kepupusan haiwan c) Boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar d) Bahan buangan ini akan direputkan oleh mikroorganisma 8) Berdasarkan aktiviti dalam rajah ini, apakah kesan yang akan berlaku terhadap alam sekitar? a) Menjejaskan kualiti udara b) Menyebabkan pencemaran air c) Meningkatkan suhu di kawasan sekeliling d) Menjimatkan kos menguruskan bahan buangan 9) Antara berikut yang manakah merupakan amalan pengurusan bahan buangan secara terancang? a) Menghasilkan baja kompos menggunakan kertas b) Membuang bahan buangan dalam bungkusan yang tidak berikat c) Mengisi bahan buangan kimia di dalam botol plastik dan menanamkanya d) Mengasingkan bahan buangan mengikut jenis sebelum dibuang 10) Rajah ini menunjukkan bahan buangan. Apakah kaedah yang paling sesuai untuk melupuskan bahan buangan tersebut? a) Penapisan b) Pembakaran c) Pengomposan d) Kurangkan penggunaan 11) Rajah menunjukkan aktiviti yang dilakukan oleh kilang.Manakah BUKAN merupakan kesan aktiviti di atas? a) Menyebabkan sungai tercemar dan berbau b) Meningkatkan populasi hidupan akuatik dalam sungai c) Memusnahkan hidupan akuatik dalam sungai d) Meningkatkan kes cirit birit, muntah-muntah dan keracunan makanan 12) Manakah tong kitar semula untuk membuang kertas dan majalah? a) Biru b) Jingga c) Coklat d) Oren 13) { KERTAS , KACA, LOGAM, PLASTIK}- Kumpulan Y. Antara berikut yang manakah TIDAK dikelaskan dalam kumpulan yang betul? a) kaca b) kertas c) logam d) plastik 14) Apakah yang akan berlaku jika amalan dalam rajah ini tidak diamalkan? a) Longgokan bahan buangan di persekitaran b) Menyebabkan jerebu c) Mencemarkan udara d) Menyebabkan habitat haiwan terjejas 15) Antara yang berikut , yang manakah tidak boleh dibuang di dalam tong berwarna jingga? a) b) c) d) 16) Akmal mengumpulkan beberapa barang yang sudah tidak dikehendaki dirumahnya seperti surat khabar lama, majalah, beg kertas dan kotak kadbod. Apakah cara yang paling baik untuk melupuskan bahan buangan ini? a) Menanam b) Membakar c) Mengitar semula d) Membuang ke dalam sungai

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?