____ ekosistem amat penting bagi meneruskan kelangsungan hidup bagi ____ dan tumbuh-tumbuhan secara langsung atau tidak langsung. ____ ialah pelancongan yang berasaskan sumber dan ____ alam semula jadi. Penyelidikan dan ____ (R&D) menjalinkan hubungan ____ antara jabatan-jabatan ____ yang berkaitan hidupan liar. Pengenalan ____ dalam mata pelajaran Geografi dan ____ membolehkan murid ____ spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan.

GEOGRAFI T3 B5_5.2 Kepentingan Hidupan Liar Di Malaysia

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?