1) Apakah maksud tenaga? a) Keupayaan melakukan kerja b) Keupayaan melakukan sumber c) Keupayaan melakukan pecutan d) Keupayaan melakukan elektrik 2) Yang manakah bukan contoh bentuk tenaga? a) Tenaga elastik b) Tenaga elektrik c) Tenaga kinetik d) Tenaga maksimum 3) Apakah tenaga yang dihasilkan oleh reaktor tersebut? a) Tenaga cahaya b) Tenaga nuklear c) Tenaga kimia d) Tenaga elektrik 4) Apakah sumber tenaga bagi gambar tersebut? a) Biojisim b) Bahan api fosil c) Geoterma d) Radioaktif 5) Nyatakan sumber tenaga untuk menghasilkan tenaga cahaya secara semulajadi. a) Matahari b) Bulan c) Wap bawah bumi d) Reaktor nuklear 6) Apakah unit S.I. bagi tenaga? a) Ampere b) Kilometer c) Joule d) Kelvin 7) Yang berikut merupakan contoh bahan api fosil kecuali a) Gas asli b) Petroleum c) Arang batu d) Bijih timah 8) Berikut merupakan contoh bagi kewujudan cas elektrostatik kecuali a) b) c) d) 9) Proton bercas a) Positif b) Negatif c) Neutral 10) Elektron bercas negatif a) Betul b) Salah

7.1 Keelektrikan Sains Tingkatan 2

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?