1) Apakah yang akan berlaku apabila dua magnet didekatkan? a) magnet akan menolak b) magnet akan menarik c) tiada apa berlaku 2) Magnet yang BERLAINAN kutub akan a) menarik b) menolak c) tiada apa berlaku 3) Magnet dapat menarik lebih banyak klip kertas. Magnet adalah ............... a) Kuat b) Lemah 4) Setiap magnet mempunyai _____________ kutub. a) 2 b) 3 c) 4 5) Berdasarkan gambar, magnet manakah yang paling kuat ? a) MAGNET A b) MAGNET B 6) Apakah yang berlaku apabila dua magnet ini didekatkan? a) Menarik b) Menolak 7) Apakah yang berlaku apabila dua magnet ini didekatkan? a) Menarik b) Menolak 8) Apakah yang berlaku apabila dua magnet ini didekatkan? a) Menarik b) Menolak 9) Apakah yang berlaku apabila dua magnet ini didekatkan? a) Menarik b) Menolak 10) Apakah yang berlaku apabila dua magnet ini didekatkan? a) Menarik b) Menolak

Tarikan dan Tolakan serta Kekuatan Magnet

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?