____ ketika berada di ____ sekolah. Memakai ____ sekolah yang ____. ____ ketika membeli makanan di ____. Memastikan ____ sentiasa pendek dan ____. Saya berasa ____ kerana dapat ____ peraturan sekolah. Datang ____ ke ____.

Pendidikan Moral Tahun 5 (MB) - Hormat

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?