1) Harga satu mesin pencetak ialah RM 429.99. Harga satu komputer riba pula 3 kali harga mesin pencetak. Berapakah harga komputer riba? a) RM 429.99 ÷ 3 = RM 143.33 b) RM 429.99 x 3 = RM 1 289.97 c) RM 429.99 - 3 = RM 429.96 d) RM 429.99 + RM 429.99 + RM 429.99 = RM 1 289.97 2) Harga satu kamera ialah RM 980. Harga satu beg kulit ialah kurang RM 275 daripada harga kamera. Berapakah jumlah harga kedua-dua barang? a) RM 980 - RM 275 = RM 705 b) RM 980 + RM 275 = RM 1 255 c) RM 980 - RM 275 + RM 980 = RM 1 685 d) RM 980 x RM 275 = RM 269 500 3) 6 orang ahli keluarga En Sham pergi rombongan ke Australia. Jumlah bayaran bagi pakej rombongan itu ialah RM 8 268. Berakah bayaran untuk setiap orang? a) RM 8 268 + 6 = RM 8 274 b) RM 8 268 - 6 = RM 8 262 c) RM 8 268 x 6 = RM 49 608 d) RM 8 268 ÷ 6 = RM 1 378 4) Wang simpanan Zara RM 396.80. Wang simpanan Aisya RM 154.10 kurang daripada Zara. Berapakah wang simpanan Aisya. a) RM 396.80 + 154.10  b) RM 396.80 - RM 154.10 c) RM 154.10 - RM 396.80 d) RM 396.80 x RM 154.10 5) Ayah membeli 5 buah pendingin hawa yang sama jenis dengan harga RM 4 944. Hitung harga sebuah pendingin hawa itu? a) RM 4 944 + 5 b) RM 4 944 - 5 c) RM 4 944 x 5 d) RM 4 944 ÷ 5 6) Ibu Tim membayar RM 2 000 untuk sebuah kabinet dapur berharga RM 1 975. Berapakah baki wang ibu Tim? a) RM 2 000 + RM 1 975 b) RM 2 000 - RM 1 975 c) RM 1 975 - RM 2 000 d) RM 2 000 x RM 1 975

Matematik Tahun 3 Wang : Selesai Masalah

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?