1) Apakah yang dimaksudkan dengan 'suhu'? a) Kuantiti haba dalam sesuatu bahan. b) Ukuran darjah kepanasan dan kesejukan sesuatu bahan. c) Sukatan haba yang terdapat dalam sesuatu bahan d) Tahap kepanasan sesuatu bahan. 2) Apakah alat yang digunakan untuk menyukat suhu? a) Microskop b) Ammeter c) Termometer d) teleskop 3) Antara peralatan berikut, yang manakah digunakan untuk menyukat suhu? a) b) c) d) 4) Apakah yang dimaksudkan dengan haba? a) Kepanasan b) Suatu bentuk tenaga yang digunakan untuk membuat kerja c) Peningkatan suhu d) Ukuran darjah kepanasan sesuatu bahan. 5) Berikut merupakan cara-cara pengaliran haba, kecuali: a) Konduksi b) Perolakan c) Pergolakan d) Sinaran 6) Nyatakan unit S.I bagi haba a) kg (kilogram) b) J (Joule) c) N (Newton) d) m (meter) 7) Pilih unit S.I bagi suhu a) K (Kelvin) b) C (Celcius) c) F(Farenheit) d) A (Ampere) 8) Haba mengalir dari kawasan yang sejuk ke kawasan yang panas. Betul atau salah? a) Betul b) Salah 9) Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul: Suhu memberitahu _______________ pergerakan zarah-zarah a) jumlah tenaga b) berapa cepat 10) Konduksi berlaku melalui getaran dan pelanggaran zarah-zarah di dalam .......... a) cecair b) gas c) pepejal 11) Konduksi boleh berlaku di dalam vakum. Betul atau salah? a) Betul b) Salah 12) Kaedah pemindahan ................................ melibatkan pergerakan zarah-zarah cecair atau gas yang dipanaskan ke atas kerana mempunyai ketumpatan yang lebih rendah. Bahagian yang lebih tumpat diganti oleh zarah cecair atau gas yang sejuk. a) Konduksi b) Sinaran c) Perolakan 13) Kaedah pemindahan haba di dalam rajah dipanggil sebagai a) Konduksi b) Sinaran c) Perolakan 14) Proses pengaliran haba ini tidak memerlukan medium dan membenarkan haba melalui vakum a) Konduksi b) Sinaran c) Perolakan 15) Antara berikut, yang manakah bukan fenomena semulajadi aliran haba a) Unggun api terbakar b) Bayu darat c) Bayu laut d) Sinaran matahari ke Bumi 16) "Pada waktu malam, darat kehilangan haba lebih cepat daripada laut. Oleh itu, darat menjadi sejuk lebih cepat daripada laut. Udara panas di atas laut menjadi kurang tumpat dan bergerak ke atas, manakala udara sejuk dari darat bertiup ke arah laut." a) Bayu Darat b) Bayu Laut 17) "Pada waktu siang darat menjadi panas lebih cepat daripada laut. Udara panas di atas darat menjadi kurang tumpat dan bergerak ke atas manakala udara sejuk dari laut bertiup ke arah darat". a) Bayu Darat b) Bayu Laut 18) Peralihan haba berlaku dari kawasan yang panas ke kawasan yang sejuk. Betul atau salah? a) Betul b) Salah 19) Bayu darat berlaku pada waktu malam. Betul atau salah? a) Betul b) Salah 20) Bayu laut berlaku pada waktu malam. Betul atau salah? a) Betul b) Salah 21) faktor penyerapan dan pembebasan haba a) jenis permukaan b) kualiti permukaan c) Bahan permukaan 22) Berikut adalah Prinsip Pengembangan jirim kecuali: a) zarah bergetar lebih kuat b) Tenega kinetik bertambah c) zarah zarah menjadi jauh d) daya tarikan zarah kuat e) isipadu bertambah

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?