1) Apakah itu elektromagnet? a) magnet yang mempunyai kesan magnet sementara apabila arus elektrik dialirkan melaluinya. b) Kawasan di sekeliling magnet di mana daya magnet boleh dikesan c) garis medan magnet tidak bertemu atau bersilang d) kutub yang sama menolak manakala kutub berlainan menarik 2) Apakah itu medan magnet? a) kutub yang sama menolak manakala kutub berlainan menarik b) garisan medan magnet mengarah dari kutub selatan ke kutub utara magnet c) magnet yang mempunyai kesan magnet sementara apabila arus elektrik dialirkan melaluinya. d) kawasan di sekeliling magnet di mana daya magnet boleh dikesan 3) Nyatakan arah medan magnet a) Dari kutub utara ke kutub selatan b) Dari kutub selatan ke kutub utara c) Dari kutub utara ke kutub utara d) Dari kutub selatan ke kutub selatan 4) Arah medan magnet boleh ditentukan dengan a) magnet b) kompas c) wayar elektrik d) besi 5) Apakah petua yang digunakan untuk menentukan arah medan magnet? a) petua genggaman tangan kiri b) petua genggaman tangan kanan c) petua tangan kiri fleming d) petua tangan kanan 6) Rajah di bawah menunjukkan satu solenoid. Nyatakan jenis kutub bagi elektromagnet X dan Y itu a) X = kutub selatan Y = kutub utara b) X = kutub utara Y =kutub selatan 7) Pilih ciri-ciri garisan medan magnet a) Garisan medan magnet tidak bertemu atau hilang b) Garisan medan magnet mengarah dari kutub selatan ke kutub utara magnet c) kutub yang sama menolak manakala kutub berlainan menarik 8) Semakin rapat garisan medan magnet, semakin ....... medan magnet a) lemah b) jauh c) kuat d) dekat 9) Apakah hubungan antara daya magnet dengan jarak dari magnet? Semakin JAUH daripada magnet, semakin ....... daya magnet a) lemah b) kuat c) rapat d) biasa 10) Pilih alat-alat yang menggunakan elektromagnet dalam kehidupan harian a) papan putih b) televisyen c) peti sejuk d) kad kredit

sains tingkatan 2 (Kemagnetan)

Tema

Pilihan

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?