1) Unit pemprosesan pusat juga di kenali sebagai..... a) CPU b) UNIT INGATAN c) ALU d) SENIBINA KOMPUTER 2) Apakah proses-proses kitaran mesin? a) capai, nyahkod dan laksana b) laksana, capai, proses c) capai, coding, nyahkod d) proses, nyahkod, capai 3) Apakah nama get logik ini? a) ATAU b) DAN c) TAK ATAU d) TAK 4) Contoh bahasa pengaturcaraan aras tinggi ialah.... a) SSQ b) SSQL c) JAVA d) FORTRON

SAINS KOMPUTER TINGKATAN 5

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?