1) 6/2 Liters - 4/5 Liters =  a) 2.2 liters b) 9.7 liters c) 0.8 liters d) 9 liters 2) Selling Price : RM 80.90 Cost Price: RM 50 a) 80.90 - 50 b) 50 - 80.90 3) What is the correct conversion a) 8 Kg = 800g b) 9Km = 9000m c) 90Km = 9000m d) 9 meter = 9cm 4) Write 69.308 in words a) Sixty-nine point three zero eight b) Sixty nine point three zero eight c) Fourty nine point zero eight three d) Sixty-nine . three zero eight 5) 9.675/4.576 x 9 = a) 9.876 b) 19.02 c) 20.98 d) 12.98

Tema

Pilihan

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?