virus - سيلا ايجا "ۏيروس" دالم رومي, republik - سيلا ايجا "ريڤوبليك" دالم رومي, eksport - سيلا ايجا "ايكسڤوت" دالم رومي, klinik - سيلا ايجا "كلينيك" دالم رومي, teksi - سيلا ايجا "تيكسي" دالم رومي, sains - سيلا ايجا "ساءين س" دالم رومي, volt - سيلا ايجا "ۏول ت" دالم رومي, homestay - سيلا ايجا "هومستي" دالم رومي, Old Town Cafe - سيلا ايجا "اول تاءون كيفي" دالم رومي, kapitalisme - سيلا ايجا "كاڤيتاليسمى" دالم رومي,

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?