1) (jalan) جالن a) م b) ڤن c) مم d) بر 2) (hidang) هيدڠ a) مم b) مڠ c) بر d) س 3) (bantu) بنتو a) مم b) س c) ڤ d) بر 4) (jahit) جاهيت a) بر b) ڤ c) مم d) من 5) (buru) بورو a) ب b) مڠ c) مم d) س 6) (bawa) باوا a) س b) د c) مڠ d) بر 7) (lalu) لالو a) تر b) مم c) د d) من 8) (daki) داكي a) تر b) س c) مم d) من 9) (kuntum) كونتوم a) س b) ك c) ڤ d) م 10) (dua) دوا a) س b) ك c) ڤ d) مم

Pendidikan Islam Tahun 3 (jawi : perkataan berimbuhan)

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?