1) 1+0 a) 5 b) 1 c) 3 d) 9 2) 1+1 a) 2 b) 6 c) 8 d) 4 3) 2+1 a) 1 b) 7 c) 3 d) 4 4) 2+2 a) 9 b) 6 c) 4 d) 3 5) 3+2 a) 1 b) 5 c) 8 d) 6 6) 5+1 a) 3 b) 4 c) 9 d) 6 7) 4+3 a) 7 b) 1 c) 4 d) 8 8) 3+5 a) 9 b) 4 c) 5 d) 8 9) 7+2 a) 8 b) 9 c) 2 d) 4 10) 6+4 a) 10 b) 1 c) 5 d) 8

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?