1) Kempen “Earth Hour” dijalankan dengan tujuan untuk : a) menimbulkan kesedaran tentang kepentingan masa b) menimbulkan kesedaran tentang kepentingan menjimatkan bil elektrik c) Menimbulkan kesedaran tentang perbezaan waktu antara Negara d) menimbulkan kesedaran tentang perlunya menyelamatkan bumi 2) Masyarakat global merujuk kepada a) Individu dalam komuniti dunia b) Individu dalam komuniti dunia yang saling berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain c) Semua penduduk dalam dunia d) Individu yang tinggal di luar Negara 3) Norma masyarakat global ditakrifkan sebagai a) perlakuan yang ditunjukkan oleh anggota masyarakat dunia b) perlakuan yang biasa diamalkan oleh masyarakat global c) perlakuan yang ditunjukkan oleh anggota masyarakat dunia berasaskan peraturan sosial yang diterima dan dikongsi bersama d) budaya hidup masyarakat global 4) 4.  Perkongsian  kepakaran perubatan seluruh dunia adalah contoh norma masyarakat global dalam bidang a) ekonomi b) kesihatan c) sosiobudaya d) teknologi e) 5) Pengabaian norma masyarakat global akan menyebabkan a) pertumbuhan ekonomi meningkat b) penurunan kes jenayah dalam masyarakat global c) diskriminasi antara masyarakat global d) D. keharmonian masyarakat global terpelihara

Kuiz Pasca Penilaian Pendidikan Moral Ting 5 Beta 5 Lambda (Kuiz 1)

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?