1) Jiran ialah orang yang tinggal ___________dengan seseorang dan disebut juga __________ a) bersebelahan, kawan b) berjauhan, rakan c) berhampiran, tetangga 2) Manusia perlu hidup berjiran supaya dapat __________ antara satu sama lain a) tolong -menolong b) benci- membenci c) bermusuhan 3) Seorang Muslim ________ beradab dengan jiran tanpa mengira agama dan bangsa. a) sunat b) wajib c) harus 4) Menyakiti jiran hukumnya _________ a) wajib b) harus c) haram 5) Berikut yang manakah hak jiran? a) Menghormati adat, budaya dan agama  b) Menyakiti hati jiran c) Mengucapkan tahniah di atas kegagalannya 6) Berikut yang manakah bukan adab terhadap jiran. a) Siti memberi hadiah kepada jirannya b) Ali bermasam muka dengan jirannya c) Fatin membantu jirannya mengemas rumah 7) Menziarahi jiran yang sedang sakit. a) Beradab b) Tidak Beradab 8) Buruk sangka terhadap jiran. a) Beradab b) Tidak beradab 9) Rasulullah menegah kita _________________pemberian jiran walaupun kurang bernilai. a) meremehkan b) menghargai c) menerima 10) Rasulullah melarang kita ____________ jiran berada dalam kelaparan sedangkan kita kekenyangan. a) membantu b) menghina c) membiarkan

Tema

Pilihan

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?