Pengiklanan - Sebarang bentuk persembahan atau komunikasi berbayar, bersifat tidak peribadi dan ditujukan kepada golongan sasaran , Matlamat produk - Pengeluar menggunakan kaedah reka bnetuk pengiklanan untuk memperkenalkan keistimewaan produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, Penyampaian fakta - Iklan menyampaikan fakta secara tepat mengenai produk kepada pengguna, Demonstrasi - Iklan menunjukkan kelebihan dan cara pengendalian produk dalam keadaan yang sebenar, Perbandingan - Iklan menggunakan produk baru dan produk yang telah lama di pasaran, Kiasan atau ibarat - Iklan ini boleh mempengaruhi pengguna secara psikologi, Kenyataan merangsang - Iklan ini biasanya digunakan untuk memujuk pengguna membeli sesuatu produk, Gambar pegun - Iklan lazimnya dipaparkan dalam media cetak, Reka bentuk pengiklanan - Karya dalam bentuk audio dan visual yang dicipta serta disusun untuk digunakan dalam iklan, Kaedah reka bentuk pengiklanan - Maklumat tentang sesuatu produk disampaikan oleh pengeluar kepada pengguna,

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?