1) mengawal segala aktiviti sel a) metafasa b) NUKLEUS c) kromosom d) selanjar 2) terdiri daripada unit-unit asas yang dikenali yang dikenali sebagai nukleotida a) DNA b) variasi c) autosom d) gen 3) terdiri daripada bebenang halus dalam nukleus a) autosom b) mutasi c) kromosom d) NUKLEUS 4) unit asas perwarisan a) mitosis b) autosom c) gen d) metafasa 5) setiap kromosom wujud secara............ a) DNA b) meiosis c) berpasangan d) selanjar 6) membawa gen yang mengawal sifat a) autosom b) meiosis c) kromosom d) metafasa 7) kromosom seks membawa gen yang menentukan........ a) kromosom b) variasi c) jantina d) metafasa 8) pembahagian sel yang menghasilkan sel anak mempunyai kandungan genetik sama seperti induk a) meiosis b) amneosentesis c) autosom d) mitosis 9) sel membahagi menghasilkan 4 sel anak a) meiosis b) berpasangan c) mutasi d) metafasa 10) kromosom tersusun di satah khatulistiwa semasa peringkat...... ........... a) metafasa b) jantina c) terapigen d) mutasi 11) meiosis menghasilkan ................. a) variasi b) autosom c) DNA d) mutasi 12) perubahan spontan dan rawak yang berlaku pada gen atau kromosom menyebabkan perubahan sifat a) amneosentesis b) jantina c) kromosom d) mutasi 13) kaedah mengesan keabnormelan fetus pada minggu 15-20 kehamilan a) kromosom b) mitosis c) amneosentesis d) terapigen 14) teknik membaiki gen-gen mutan a) variasi b) terapigen c) DNA d) amneosentesis 15) ketinggian badan merupakan contoh variasi........... a) selanjar b) metafasa c) gen d) terapigen

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?