1) 257 a) dua ratus lima puluh tujuh b) dua ribu lima puluh tujuh c) dua puluh tujuh 2) 912 a) sembilan puluh ribu b) sembilan ribu dua puluh c) sembilan ratus dua belas 3) 1986 a) satu ribu lapan ratus sembilah puluh enam b) satu ribu sembilan ratus lapan puluh enam c) seratus lapan puluh enam 4) fifty-nine a) lima puluh sembilan b) lima ratus sembilan c) lima juta sembilan 5) sixty-five thousand a) enam puluh lima b) enam puluh lima ribu c) enam ratus lima 6) Tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua a) 30 572 b) 3572 c) 300 572 7) tujuh puluh ribu empat ratus a) 70 400 b) 7400 c) 74 000 8) 447 a) empat ratus empat puluh tujuh b) empat puluh tujuh c) empat ribu empat puluh tujuh

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?