1) Apakah maksud tangkap? a) menyepak sesuatu benda ke arah rakan b) menerima atau menyambut bola dari sesuatu arah dengan menggunakan tangan c) menolak dan melepaskan bola ke sesuatu arah menggunakan tangan 2) Baling bermaksud ....... a) menolak dan melepaskan bola ke suatu arah dengan menggunakan tangan b) menggenggam bola dengan menggunakan tangan c) menerima atau menyambut bola dengan menggunakan tangan 3) Kita perlu membaling menggunakan _______________ sahaja. a) kepala b) satu tangan c) kaki kiri 4) Semasa membaling, mata perlulah ........ a) memandang ke arah sasaran b) ditutup rapat c) ditutup sebelah 5) bola dilepaskan setelah melepasi ketinggian ..... a) pinggang b) bangunan c) kepala 6) Semasa membaling pastikan rakan kamu telah ................... untuk menangkap a) duduk b) sedia c) berjalan 7) Tangan perlulah di........................ semasa menangkap bola a) genggam b) buka c) sorok 8) ............................ memandang pada sasaran semasa menangkap bola a) Telinga b) Mata c) Hidung 9) Balingan Bawah Tangan a) b) c) 10) Balingan Atas Kepala a) b) c) 11) Tangkap Bola a) b) c) 12) Padankan perkataan dengan gambar yang betul tentang kemahiran yang terdapat dalam permainan kategori pukul dan memadang. a) menangkap b) memukul c) membaling 13) Padankan perkataan dengan gambar yang betul tentang kemahiran yang terdapat dalam permainan kategori pukul dan membaling. a) menangkap b) memukul c) membaling 14) Padankan perkataan dengan gambar yang betul tentang kemahiran yang terdapat dalam permainan kategori pukul dan membaling. a) menangkap b) memukul c) membaling 15) Tandakan √ pada gambar yang menunjukkan permainan kategori pukul dan memadang. a) Bola sepak b) Hoki c) Sofbol d) Kriket

ANEKA SUKAN : BALING & TANGKAP (PJ TAHUN 6)

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?