1) Landskap ialah hasil interaksi antara faktor abiotik, biotik dan _____________. a) estetik b) budaya c) sejarah d) kemanusiaan 2) Reka bentuk landskap ialah gabungan sistem semulajadi, _____________ dan sosial dalam kehidupan harian. a) dinamik b) akademik c) ekonomi d) binaan 3) Bidang reka bentuk landskap berfungsi sebagai reka bentuk ruang luaran yang mengandungi praktikal, estetik, ______________ dan kelestarian persekitaran.  a) futuristik b) biotik c) agrokultur d) hortikultur 4) Universiti swasta menawarkan program pengajian reka bentuk landskap seperti Tylor's Universiti dan _____________________. a) Limkokwing University b) Multimedia University c) UCSI University d) Universiti Tunku Abdul Rahman 5) Pusat pengajian tinggi kerajaan juga menawarkan program pereka landskap kecuali ____________________. a) Universiti Teknologi MARA b) Universiti Teknologi Malaysia c) Universiti Malaya d) Politeknik Ungku Omar 6) Memberi kuliah, melakukan penyelidikan dan pengumpulan data untuk keperluan semasa. Apakah kerjaya di atas? a) Pensyarah b) Usahawan landskap c) Arkitek landskap 7) Wajib lulus peperiksaan yang dikendalikan oleh I.L.A.M. a) Pereka bentuk landskap b) Pensyarah c) Arkitek landskap 8) Menyediakan perkhidmatan pelan landskap, melakukan kerja-kerja perlandskapan dan penyelenggaraan landskap. a) Usahawan landskap b) Pereka bentuk landskap c) Kontraktor landskap 9) Apakah nama program yang membuktikan keprihatinan kerajaan untuk memartabatkan reka bentuk landskap negara? a) Jabatan Landskap Negara b) Dasar Landskap Negara c) Jabatan Alam Sekitar 10) Program ini dianjurkan oleh pihak kerajaan dan swasta melalui pelbagai aktiviti seperti pameran, pertandingan serta kempen. a) Hari Landskap Negara b) Kempen Alam Sekitar c) Hari Cinta Landskap

PSV TINGKATAN 4 - REKA BENTUK LANDSKAP

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?