1) . Apakah maksud jalinan? a) Corak pada permukaan kain b) Corak pada badan kuda belang c) . Jalinan pada batang pokok d) Kesan atau rasa sesuatu permukaan   e)   2) Apakah media yang digunakan dalam lukisan gua di Gua Tambun, Perak? a) kapur b) arang c) hematit d) krayon 3) Antara berikut, yang manakah mempunyai ruang konkrit? a) Arca b) lukisan c) catan d) cetakan 4) Datuk Mohammad Nor Khalid atau lebih dikenali sebagai Lat . Beliau telah menghasilkan karya yang hebat dan telah diterbitkan di banyak negara. Apakah karya tersebut? a) Kampung Girl b) Kampung Boy c) Hang Tuah d) The Long Arm Nippon 5) Nyatakan jenis logo ini a) logo simbol b) logo perkataan c) logo semulajadi d) Logo representasi 6) Nyatakan fungsi alat seni sulaman dalam berikut a) Menjahit kain b) Meregang kain dasar c) Melilit benang sulam d) Menghias kain sulam 7) Apakah fungsi seni ragam hias pada beca atau kereta lembu? a) Untuk keselamatan penumpang b) Untuk menunjukkan kemahiran c) Untuk menunjukkan identiti bangsa d) Untuk nilai estetik dan menarik perhatian 8) Produk seramik yang telah melalui proses pengeringan perlu di .................................. a) sejukan b) basuh c) bakar d) gunakan 9) Apakah fungsu kukuran ? a) Mengukur dan mengikis isi kelapa b) Menarik dan mencapai biji tembikai c) Membuang tulang ikan dan ayam d) Menghasilkan bunyi muzik 10) Simbol bagi rajah berikut memberi maklumat tentang ........................ a) tanah runtuh b) jalan licin c) jalan semakin curam d) jalan bengkang bengkok 11) Antara peralatan berikut, yang manakah berkaitan alat yang digunakan bagi memenuhi masa lapang? a) rehal b) sepak raga c) beca d) acuan putu 12) Rajah menunjukkan lukisan a) satu titik lenyap b) dua titik lenyap c) tiga titik lenyap d) empat titik lenyap 13) Lanskap jenis ini melibatkan elemen-elemen buatan dan keras a) lanskap kejur b) lanskap bahan buatan c) lanskap lembut d) lanskap binaan manusia 14) Lukisan di atas mengaplikasikan teknik berikut a) teknik silang pangkah b) teknik gosokan c) teknik garis selari d) teknik titik (dot) 15) Seni sulam tampal menggunakan ............... perca kain yang dijahit   a) jahitan silang pangkah b) jahitan jelujur halus c) jahitan insang pari d) jahitan kia

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?