1) 1,2, ____ a) 5 b) 6 c) 3 2) 7,8, ____ a) 4 b) 6 c) 9 3) 5,6, ____ ,8 a) 4 b) 3 c) 7 4) 2,_____ , 4,5 a) 3 b) 6 c) 1 5) 5,_____,7,8 a) 3 b) 6 c) 9 6) 3,4,_____ a) 5 b) 7 c) 9 7) ____,9,10 a) 8 b) 6 c) 7 8) ____ ,2,3,4 a) 1 b) 0 c) 3 9) 1,2, _____ ,4 a) 3 b) 6 c) 7 10) 5,6, _____,8,9 a) 7 b) 2 c) 3

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?