Pengeluar - Tumbuhan hijau yang membuat makanan., Pengguna primer - Herbivor yang makan tumbuhan., Pengguna sekunder - Haiwan yang makan pengguna primer., Pengguna tertier - Haiwan yang makan pengguna sekunder., Pengurai - Bakteria dan kulat yang menguraikan sisa organik. ,

[SN T2] 2.1 Aliran Tenaga dalam Ekosistem (A)

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?